ESTRAPLAST Krzysztof Barczyski
91-329 d
87 Limanowskiego Street (entrance from 18 Ks. Brzski Street)


Enquiry

Forname and Name

e-mail adress

   

Administratorem danych osobowych jest firma ESTRAPLAST Krzysztof Barczyski d 91-329, ul. Limanowskiego 87, NIP: 7251027649, REGON: 100091784, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej. Dane bd przetwarzane w celu odpowiedzi na przesane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbdne w celu otrzymania odpowiedzi. Klientowi przysuguje prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z nasz Polityk prywatnoci.

Opakowania foliowe | Opakowania z folii | blistry | Pakowanie zestawów promocyjnych | Co-packing | Opakowania termoformowane