ESTRAPLAST Krzysztof Barczyski
91-329 d
ul. Limanowskiego 87 (wjazd od ul. Ks. Brzski 18)

tel. (0-42) 651 52 55, (0-42) 651 01 03
e-mail: estra@estra.pl

Zapytanie

Imi i Nazwisko

Adres e-mail

   

Administratorem danych osobowych jest firma ESTRAPLAST Krzysztof Barczyski d 91-329, ul. Limanowskiego 87, NIP: 7251027649, REGON: 100091784, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej. Dane bd przetwarzane w celu odpowiedzi na przesane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbdne w celu otrzymania odpowiedzi. Klientowi przysuguje prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z nasz Polityk prywatnoci.

Opakowania foliowe | Opakowania z folii | blistry | Pakowanie zestawów promocyjnych | Co-packing | Opakowania termoformowane